Sadnice lišćara – Žalosni brest- Ulmus glabra Huds ‘Pendula’

Izuzetno lepo drvce izrazito kišobranaste krošnje, grana povijenih do zemlje i krupnih, tamnozelenih listova. Dostiže visinu do 5 m. Češći su niži primerci.

Širina obično prelazi visinu. Koristi se pojedinačno u vrtovima i parkovima. Veći primerci pogodni za natkrivanje mesta za sedenje.