Sadnice lišćara – Žalosna vrba – Salix alba

Najpoznatije “žalosno” drvo. Dostiže visinu do 20 m i istu toliku širinu. Grane žute, spuštaju se do tla. Koren snažan.

Slikovita biljka pogodna za pojedinačnu sadnju. Deluje upečatljivo posa|ena na travnjaku, ili uz vodenu površinu.

Nezaboravan prizor ostavlja u zimskom periodu, kad se njene grane “okite” injem.