Sadnice lišćara – Žalosna bukva – Fagus silvatica ‘Pendula’

Drvo nepravilne krošnje, grana lučno povijenih na dole, do tla. Visina biljke do 20 m, krošnja široka takođe do 20 m, najšira pri tlu. Koren gusto razgranat.

Listovi u jesen žuti do crveno smeđi. bez naročitih zahteva. Koristi se kao izraziti soliter u parkovima i velikim vrtovima, gde njena silueta na travnjaku dolazi do izražaja….