Sadnice lišćara – Stubasti grab – Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Drvo do 20 m visine i do 4 m širine, sa deblom do vrha. Uspeva na suncu i u polusenci.

Podnosi gradske uslove. Pojedinačna i grupna sadnja. Pogodan za drvorede u uskim ulicama, za parkove i manje vrtove. Kao i osnovna vrsta, podnosi orezivanje, pa se može koristiti i za biljne ograde.