Sadnice četinara – Stjuartov pačempres – Chamaecyparis law. ‘Stewartii’

Do 10m visoka forma kupaste krošnje. Grane i grančice prilično prema gore usmerene.

Četine zlatno žute, prema osnovi žutozelene. Širina do 3m. Otporan na hladnoću.

Podnosi orezivanje. Koristi se kao soliter, u grupacijama, ili za biljne ograde.