Voćne sadnice Šljive Čačanska rodna stvorene su u Institutu za voćarstvo u Čačku.

Predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih sorata u novim šljivicima Srbije. Srednje je bujna sorta. Odlične je rodnosti, ali zahteva oštru i redovnu rezidbu radi postizanja redovnih i obilnih prinosa sa visokim kvalitetom ploda.

  • Zri kada i Stenlej.
  • Plod je srednje krupan 25-30 grama.
    Meso ploda je žuto, čvrsto, slatkonakiselo, prijatnog ukusa i dobrog kvaliteta.
  • Koštica je sitna i lako se odvaja od mesa.
  • Plodovi su univerzalne namene.
  • Daje vrlo kvalitetnu rakiju.
  • Najveca mana je osetljivost na šarku, ali su štete manje nego kod požegače.
  • Otporna je na moniliu.
Kategorije: ,