Sadnice lišćara – Platan – Platanus x acerifolia ‘Willd’

Brzorastuće drvo visine 25-35 m, široko ovalne krošnje promera i do 20 m. Doživi 500 godina. Koren snažan, dubok.

Lišće u jesen dobija žutu do sme|u boju. Preko zime ga krase plodovi sme|e boje, oblika ping pong loptice.

Otporan na niske temperature, otrovne gasove i prašinu u vazduhu. Impozantno drvo. Primena pojedinačna. Često korišćen u drvoredima.