Voćne sadnice Orah Šampion su poreklom domaća sorta.

  • Vegetacioni period je kratak: počinje 2 do 3 dana posle sorte Šejnovo, a završava se 10 dana pre nje.
  • Otporan je prema zimskim mrazevima.
  • Drvo je umereno bujno i vrlo rodno.
  • Plod je srednje krupan.
Kategorije: ,