Sadnice lišćara – Mleč – Acer platanoides

Dekorativno domaće drvo visine 20-30 m, guste izuzetno jajaste krošnje, prečnika do 10 m.

Deblo pravo, okruglo. Koren razvijen, dosta ide u širinu, Listovi sveže zeleni, u jesen zlatnožuti do crvenkasti.

Cvetovi sitni, zelenožuti, okite krošnju pre listanja (april). Otporan na temperaturna kolebanja.

Podnosi gradske uslove. Koristi se kao ukras ulica i parkova. Dobar za vetrozaštitu. Privlači pčele.