Sadnice četinara – Majerova kleka – Juniperus squamata ‘Meyeri’

Žbun visine i širine do 3 m. Glavne grane koso usmerene ka gore, nešto povijenih vrhova.

Lišće igličasto, plavozeleno. Koristi se kao soliter u kućnim vrtovima i parkovima.