Lozni kalemovi (vinova loza) – Stone sorte – Kardinal je selekcionisan u Kaliforniji (SAD).

  • Odlikuje se veoma bujnim čokotom.
  • Bobice su veoma krupne, okruglaste, sa pokozicom ljubicastocrvene boje.
  • Grozd veliki ili vrlo veliki mase od 200 do 600g nekad i vise.
  • Veoma je prinosna sorta i ima blagu aromu..
  • Grožđe sazreva veoma rano. Šira sadrži 14 – 18 % šećera i 4 do 5 g/l ukupnih kiselina.
  • Grožđe je veoma ukusno za potrosnju u svežem stanju, odlično podnosi transport.
  • Vreme zrenja: Početak VIII