Sadnice lišćara – Lirino drvo, Tulipanovac – Liriodendron tulipifera

Severnoameričko drvo pravog debla, visine do 25 (40) m, široko kupaste krošnje širine do 10 m. Koren snažno razvijen.

Listovi oblika lire, u jesen raskošno ZLATNOŽUTI. Cvetovi oblika lale, do 6 cm, žuti, maj, jun.

Traži sunčane položaje, duboka i sveža zemljišta i vlažan vazduh. Otporno na mraz. Medonosno.

Parkovsko i alejno drvo. Zbog svoje izuzetne dekorativnosti, zaslužuje mesto u većim vrtovima.