Sadnice lišćara – Lipa – Tilia platyphyllos

Dostize visinu 25-30 m. Krošnja široko piramidalna, prečnika 10-20 m, na suncu zeleno srebrna.Koren snažan.

Listovi na naličju srebrno beli, u jesen žuti. Cveta posle kasne lipe. Otporna na gradske uslove. Vrsta svetlosti. Sadi se kao soliter i u grupama na parkovskim površinama.

Koristi se za drvorede. Može se kombinovati sa krupnolisnom i sitnolisnom lipom, radi produžetka perioda cvetanja. Veoma dekorativna.

Ne poseduje lekovita svojstva i ne privlači pčele.