Sadnice lišćara – Kuglasti mleč – Acer platanoides ‘Globosum’

Malo drvo kuglaste krune. Grane i grančice guste, ravnomerno raspore|ene. Visok do 6 m, prečnik krune 5 m.

Izuzetno lepa biljka za individualne zelene površine, parkove, drvorede, trgove, kao i za velike žardinjere.