Sadnice lišćara – Kuglasti jasen – Fraxinus excelsior ‘Globosa’

Drvce visine do 5 m, okruglaste krošnje promera do 4 m.

Može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa vrstama drugih oblika krošnje, kako na parkovskim površinama, tako i u manjim vrtovima.

Pogodan kao drvoredna biljka u uskim ulicama.