Sadnice lišćara – Kuglasti bagrem – Robinia p. ‘Umbraculifera’

Nekad veoma popularna biljka u drvoredima naših gradova, visoka do 6m. Kruna loptasta, gusta, promera do 4 m.

Primena široka: mali vrtovi, predbašte, uske ulice, pešačke zone, arhitektonski vrtovi, parkovske zelene površine.