Sadnice četinara – JELA – Abies alba Mill

Ponosita, vita jela u prirodi raste na polusenovitim položajima visokih planina, kako navodi i Vergilije: ‘Abies in montibus altis’.

Dostiže visinu do 50m. Zahteva nezagađen vazduh, visoku vazdušnu vlagu, veliku količinu padavina, duboka, sveža tla i mala temperaturna kolebanja.

Te uslove ispunjavaju zelene površine izvan gradova: park, šume, planinski hotelski i memorijalni kompleksi, planinske vikendice.

Pogodna kao novogodišnje drveče, jer joj za razliku od smrče, četine ne opadaju.