Sadnice lišćara – Jablan – Populus nigra ‘Italica’

Jedina izrazita vertikala naših brdskih krajolika. Što je čempres na Primorju, jablan je na kontinentu. Drvo valjkaste krošnje, sa deblom do vrha, širine do 3 m.

Dostiže visinu do 25 m. Koren dobro razvijen. Listovi pred opadanje žuti. Prilagodljiv. Otporan na gradske uslove.

Koristi se za pojedinačnu, re|e grupnu sadnju, drvorede i zaštitne pojaseve. Podnosi orezivanje, pa je pogodan i za manje vrtove.