Sadnice četinara – Elvudijev pačempres – Chamaecyp. ‘Ellwoodii’

Široko valjkasta, veoma dekorativna biljka gustih uspravnih, kratkih grana i čelično plavih do zeleno sivih u unutrašnjosti sivo-plavih četina.

Dostiže visinu do 3m i širinu do 1,5m. Koristi se pojedinačno ili u grupacijama po 3, za parkove, groblja, alpinume, žardinjere. Idealan za manje vrtove.