Sadnice lišćara – Divlji kesten – Aesculus hippocastanum

Vekovima je ovo drvo ulepšavalo balkanske prostore, da bi ga u 16. veku Turci preneli u Beč. U 17. veku preneto u Pariz, odakle se širilo evropskim parkovima i gospodskim vrtovima.

Zbog izuzetne dekorativnosti prozvaše ga BALKANSKI LEPOTAN. Može biti visok do 30 m i širok do 15 m. Krošnja okruglasta, koren dobro razvijen, više površinski.

List prstasto deljen, u jesen dobija žutu do sme|u boju. Glavni ukras ovog drveta su beli cvetovi, skupljeni u piramidalnu cvast dužine do 30 cm. Vreme cvetanja –maj.

Doživi 200 godina. Nema velike zahteve. Može ukrašavati veće vrtove, parkove, drvorede i aleje, botaničke bašte. Medonosna vrsta.