Sadnice četinara – Čempres -kiparis – Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’

  • Omiljeni četinar primorskih oblasti, karakteristične frulaste krošnje.

    Visok do 30(50)m i širok do 2m.

  • Koren prodire do 2m dubine.
  • Brzo raste, pogotovu u mladosti.
  • Doživi 1000 godina.
  • Biljka skromnih zahteva.
  • Izdržava temperature i ispod -20 °C.
  • Preporučuje se za zaklonjenije, sunčane, položaje na individualnim zelenim površinama.