Sadnice lišćara – Breza – Betula pendula Roth

Naseljava brdsko planinska područja sa nešto svežijom klimom. Biljka izuzetne lepote, visine do 30 m, rastresite, prozračne krošnje, širine 6-10 m.

Koren razvijen. Kora u mladosti bela. List u jesen zlatnožut. Doživi 100-120 godina. Prirast 40 cm godišnje. Breza je biljka višestruke vrednosti.

Drvo se koristi za izradu skija i klompi, a ima i veliku ogrevnu moć. Sok iz drveta, pupoljci i lišće poseduju lekovita svojstva. Koren odlično vezuje zemljište.

Breza prva naseljava mesta ogolela sečom i požarima. Može ukrašavati veće bašte, parkove, park šume.

Koristi se za drvorede i vetrozaštitne pojaseve. Sadi se pojedinačno ili u grupama. Može se uspešno kombinovati sa drugim vrstama, pogotovu sa četinarima.