Atlas (atlant) je gorostas koji nosi na plečima zemaljsku kuglu.

Robusni četinar visine do 30 (50)m, široke piramidalne krošnje i malo povijenog vrha. četine u skupinama, čeločnoplave, šišarice uspravne, jajaste, smeđe, dekorativne.

Koren snažan, drvo mirisno, koristi se u stolarstvu i brodogradnji (“Sagradiču šajku…”).

Biljka skromnih zahteva, pogoduju joj krečna tla. Otporna na aerozagađenja.

Raste brzo. Sadi se pojedinačno, ili u manjim grupama, u parkovima i većim vrtovima. Izuzetno dekorativna biljka.